6. Kongres fizioterapeuta Srbije

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2013-01-15 00:00:00
Рок за пријаву учешћа 2013-01-15 00:00:00
Рок за достављање радова
Почетак конференције 2013-04-27 00:00:00
Завршетак конференције 2013-04-28 00:00:00